Konst, foto och redigering

0
3036
views

Det digitala fotot har en annan klar fördel gentemot mörkrumsarbete och rent fotohantverk och det är redigeringsmöjligheterna. Dessa är ju oändliga. Är man riktigt kritisk så kan man ju säga att detta är fusk och förtar känslan av verkligt, äkta konstnärligt blod svett och tårar i bildkonsten. Men man kan även välja att vända på det och se på redigeringsmöjligheterna som ytterligare en breddning av möjligheterna och fler verktyg i den konstnärliga verktygslådan.

Har man en mamma som målar tavlor och en pappa som är fotograf så blir man själv essensen av konst och foto. Med hjälp av redigeringsprogram som Photoshop kan man förmedla denna symbios till världen för allmän beskådan. Redigerings- och fotoprogram med diverse effekter för såväl landskapsfotografering, porträttfoto och så vidare kommer ut i ständigt nya varianter på marknaden. Vissa program ligger tillgängliga utan kostnad via diverse open sourcealternativ och återfinns efter sökningar på redigeringsprogram online.

Med hjälp av redigeringsprogram kan man alltså förena konst och foto genom att fotografera sina målningar, teckningar och illustrationer och redigera ihop dem med foton man tagit. Vi har svenska konstnärer som blivit kända med hjälp av den här tekniken. Erik Johansson är en konstnär som använder sig av den här tekniken men han kallar sig inte konstnär utan “bildskapare”. Och han kallar inte tekniken att förena konst och foto för bildredigering utan digitalt fotomontage. Tekniken har även gått under den mindre smickrande benämningen fulkonst eftersom den här typen av fotomanipulation inte anses som seriös konst i alla konstnärliga kretsar och finrum.

Vad som är konst är dock en smaksak. För att inte gå vilse bland pretentioner och ambition är det viktigast att man har roligt oavsett vad man ägnar sig åt.